Про УАБІ

Громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом» (ГО УАБІ) яка створена на засадах добровільності, рівноправності членів, вільного вибору території діяльності, законності та гласності, відсутності майнового інтересу членів, і є неприбутковою організацією  (Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян  Міністерства юстиції України  від 30 вересня 2004 року №2151). Основною метою діяльності ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» є інтеграція зусиль медичних спільноти, громадянського суспільства, законодавчих та виконавчих органів влади, засобів масової інформації, широких верств населення для удосконалення  сучасної системи надання допомоги пацієнтам із гострим інсультом, первинної та вторинної профілактики інсульту, реабілітації після інсульту, підвищення якості медичної та соціальної допомоги особам, які перенесли інсульт. 
На виконання зазначених статутних цілей і основних завдань та з метою розповсюдженості знань про інсульт, його наслідки, методи запобігання та лікування серед широкого кола медичних працівників та громадськості, ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» 

  • Організовує та здійснює науково-освітні проекти по розповсюдженню сучасної наукової інформації з питань інсульту та впровадженню досягнень світової інсультології в практику роботи лікувальних закладів України, шляхом проведення освітніх та просвітніх заходів серед фокус груп;
  • Сприяє розробці та затвердженню клінічних рекомендацій, уніфікованих протоколів, стандартів лікування та профілактики інсульту в Україні, шляхом участі в робочих групих фахівців та представників громадськості в МОЗ України та НСЗ України;
  • Сприяє наданню методичної та організаційної допомоги спеціалістам, які вирішують проблеми профілактики та лікування інсульту в регіонах;
  • Узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід з проблем інсульту шляхом видання науково-освітніх матеріалів для фахівців та просвітніх матеріалів для населення;
  • Вносить пропозиції з питань організації надання медичної допомоги хворим з інсультом до органів державної влади та управління України;
  • Організовує та приймає участь у проведенні науково-освітніх заходів із підвищення обізнаності спеціалістів у питаннях інсульту, пропаганди та популяризації знань з питань інсульту та його запобігання;
  • Організовує спеціалізовані просвітньо-профілактичні заходи та школи для населення з питань профілактики та сучасних методів діагностики та лікування інсульту та виявленню факторів ризику розвитку інсульту.