Чинники ризику інсульту

Чинники ризику – це захворювання, стани здоров’я, особливості способу життя, що підвищують ризик мати інсульт. Останні наукові дослідження показали, що лише 10 факторів ризику відповідальні за розвиток 90% усіх випадків інсультів. З іншого боку, ефективна боротьба з факторами ризику дозволила б уникнути 70–80% випадків інсультів. Фактори ризику інсульту можна поділити на дві групи:

 • У першу групу входять чинники, які Ви змінити не можете.
 • До другої групи належать фактори, на які Ви можете впливати, щоб зменшити ризик інсульту.

Чинники ризику, з якими нічого не поробиш

До факторів, що не піддаються виправленню, належать:

 • вік (у віці понад 55 років протягом кожних 10 років ризик інсульту подвоюється);
 • стать (у чоловіків ризик інсульту вищий, ніж у жінок);
 • судинні катастрофи у минулому (перенесений раніше інсульт чи інфаркт);
 • раса (у чорношкірих осіб та вихідців з Південно-Східної Азії ризик інсульту вищий, ніж у осіб європеїдної раси);
 • наявність деяких генетичних захворювань або скомпрометована спадковість (випадки інсульту у батьків чи братів або сестер, особливо якщо він трапився у них у віці молодше від 55 років).

Втім, навіть за наявності невиправних чинників належний контроль за виправними суттєво зменшує ризик як інсульту, так і багатьох інших захворювань – серцево-судинних, багатьох видів раку, та ін.

Чинники ризику, на які можна впливати

До факторів, які можна виправити, щоб зменшити ризик інсульту, належать:

 • підвищений кров’яний тиск (гіпертонія, або артеріальна гіпертензія);
 • хворе серце (зокрема серцеві аритмії, такі як миготлива аритмія або фібріляція передсердь);
 • підвищений холестерин;
 • цукровий діабет;
 • паління тютюну;
 • надмірна вага та ожиріння;
 • надмірне споживання алкоголю;
 • часті стреси або депресія;
 • малорухомий спосіб життя;
 • нездорове харчування.

Ще раз наголосимо, що виправні чинники ризику інсульту водночас є чиннками ризику чи не усіх хронічних захворювань та передячасної смерті.

Кількісна оцінка ролі основних з окреміих чинників ризику у виникненні інсульту наведена у постері від Світової організації інсульту